Kvantni računari i revolucija interneta

28-10-2023 08:28:58 | | / mojenovosti.com |

Kvantni računari (quantum computer) tehnološka čuda koja su obećavala revoluciju u računarstvu, napreduju i otvaraju nove mogućnosti koje obećavaju potpuno novu eru u svetu računarstva. Ova nova generacija kvantnih računara donosi sa sobom značajne napretke i potencijale koji će značajno promeniti način na koji obavljamo računarske zadatke.
Jedan od najuzbudljivijih aspekata nove generacije kvantnih računara je povećanje broja kvantnih bitova ili qubita. Dok su raniji modeli kvantnih računara imali ograničen broj qubita, nove generacije donose qubite u stotinama ili čak hiljadama. Na primer, Google-ov kvantski računar Sycamore 2X ima 1024 qubita, što je veliki korak napred u odnosu na prethodne modele. Ovakvo povećanje broja qubita omogućava računarima da obrađuju ogromne količine podataka paralelno i rešavaju probleme koji su bili nezamislivi za klasične računare. Na primer, kvantni ačunari su već pokazali sposobnost rešavanja problema optimizacije, simulacije molekula za razvoj novih lekova i dešifrovanja kompleksnih šifri zaštite podataka.
Jedan od najpoznatijih primera primene kvantnih računara je u oblasti kriptografije. Nova generacija kvantskih računara može efikasno dešifrovati šifre koje su trenutno korištene za zaštitu podataka, što postavlja pitanje bezbednosti komunikacije i podataka. Ovo zahteva razvoj novih metoda enkripcije koje su otporne na kvantske napade. Takođe, kvantni računari se koriste za optimizaciju poslovnih procesa. Velike korporacije i naučne institucije već koriste kvantske računare za optimizaciju logistike, finansijskog planiranja i istraživanja u mnogim oblastima.
Nova generacija kvantnih računara donosi sa sobom obećavajuće perspektive u oblasti veštačke inteligencije. Mnogi veruju da će kvantni računari omogućiti brže treniranje dubokih neuronskih mreža i rešavanje kompleksnih problema mašinskog učenja.
Nova generacija kvantnih računara donosi sa sobom neverovatne mogućnosti i perspektive u svetu računarstva. Povećanje broja qubita omogućava rešavanje problema koji su do sada bili izazovni, a primene kvantnih računara su široke i obuhvataju oblasti kao što su kriptografija, optimizacija, veštačka inteligencija i mnoge druge. Ovo je samo početak kvantne revolucije, a budućnost je puna obećavajućih inovacija koje će promeniti način na koji koristimo računare.
Ivan Trajković