Пјесма Тоде Матић-Медић

16-07-2014 06:38:23 | | / mojenovosti.com |

МОЈА АДРЕСА

Зачух живот како урла око мене,
А мене нема..
У једној муњи сам нестала.
Кад је севнула, однела меса собом,
Сада сам се рдила из текста,
На једном берићетном пољу
Поетских сазвучја.
Моја адреса је једноставна,
Мложеш је пронаћи тамо
У једној маленој књизи.