Узајамно признавање диплома Русије и Србије

26-06-2015 10:52:51 | | / vostok.rs |


Народна скупштина Србије ратификовала је међувладин споразум између Русије и Србије о узајамном признавању и еквивалентности диплома и научних степена потписан 10. априла 2013. године.

Захваљујући усвајању Споразума, ствара се правни оквир за интензивнију образовну размену између Русије и Србије.

Споразум предвиђа признавање диплома на разним нивоима образовања — средња школа, средње-специјално, више и постдипломско. Пракса сарадње Русије са другим земљама у области образовања даје основу да се сматра да ће након ступања на снагу овог међувладиног споразума број студентске размене порасти.