Стратешке инвестиције у фокусу НИС-а

27-07-2018 12:32:40 | | / vostok.rs |

НИС у првом полугодишту 2018 године инвестирао 17,2 милијарде динара

НИС група објављује консолидоване резултате пословања за прво полугодиште 2018године, припремљене у складу са међународним стандардима финансијскогизвештавања.

У првом полугодишту 2018 године НИС је наставио са трендом позитивних
финансијских резултата, а у фокусу су биле инвестиције у стратешке пројекте. Тако је упрвих шест месеци текуће године у даљи развој НИС-а уложено 17,2 милијарде динара,што је 72 одсто више у односу на прво полугодиште 2017 године. Највише је
инвестирано у сегмент истраживања и производње, као и у модернизацијупрерађивачких капацитета, конкретно изградњу постројења за дубоку прераду сатехнологијом одложеног коксовања у Рафинерији нафте Панчево.

Показатељ EBITDA (добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) у
првом полугодишту износи 24 милијарде динара, што је шест одсто више него у истомпериоду претходне године. Нето добит НИС групе на половини године износи 11,5милијарди динара. Истовремено је настављен и тренд раста обавеза НИС-а по основупореза и других јавних прихода које у првих шест месеци текуће године износе 90,9милијарди динара, односно 17 одсто више него претходне године.

НИС група је наставила да побољшава своје резултате и у области прераде и промета.
Тако је у првом полугодишту у Рафинерији нафте Панчево прерађено укупно 1,696милиона тона нафте и полупроизвода што је 3 одсто више него претходне године.
Истовремено је повећан и обим промета који је износио 1,665 милиона тона нафтнихдеривата што је 8 одсто бољи резултат од промета оствареног у првој половини 2017године, уз раст извоза од 24 одсто. Укупна производња нафте и гаса у првомполугодишту 2018 године износи 661 хиљаду условних тона, док је у НИС-овим
капацитетима произведено 78.422 MWh електричне енергије.

Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а је изјавио:


„У фокусу НИС-а у овој години биће стратешке инвестиције у које ћемо уложити око 47
милијарди динара, највише од 2013 године. На овај начин ћемо поставити чврстеоснове за даљи напредак у корист наших акционара, запослених и шире заједнице.Истовремено, и у наставку године остајемо посвећени финансијској дисциплини,оперативној ефикасности и дигиталној трансформацији пословања што ће намомогућити да максимизујемо ефикасност бизнис процеса и додатно унапредимо својерезултате. На тај начин, НИС ће учинити значајан корак ка остварењу амбициознихциљева енергетског лидера у региону, зацртаних Стратегијом развоја до 2025 године“.